Garantierklæring for flyttbar innretning i NIS - Kun nordmenn-EØS

  • Skjemanummer: KR-0016
  • Språk: Bokmål

For NIS-registrerte fartøy skal det stilles garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere ved arbeidsgivers konkurs, jfr. forskrift.
Dette skjemaet benyttes for unntak i de tilfeller mannskapet består av kun nordmenn og EØS borgere.

Manuell innrapportering