Garantierklæring for flyttbar innretning i NIS - Garantierklæring Uten bemanning

  • Skjemanummer: KR-0015
  • Språk: Bokmål

For NIS-registrerte fartøy skal det stilles garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere ved arbeidsgivers konkurs, jfr. forskrift. Dette skjemaet benyttes for unntak i de tilfeller skipet er uten bemanning.

Manuell innrapportering