Erklæring om nasjonalitet - kommandittselskap

  • Skjemanummer: KR-0004
  • Språk: Bokmål

Benyttes når den som melder fartøyet til registrering eller ny eier ved salg av fartøyet er et kommandittselskap. Eier må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i Sjølovens § 1

Manuell innrapportering