Erklæring om nasjonalitet - enkeltperson

  • Skjemanummer: KR-0001
  • Språk: Bokmål

Benyttes når ny eier ved salg av fartøyet er en privatperson. Eier må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i Sjølovens § 1

Manuell innrapportering