Erklæring om nasjonalitet - Boreplattformer og andre flyttbare innrettninger

  • Skjemanummer: KR-0006
  • Språk: Bokmål

Benyttes når enheten som skal registreres er en boreplattform eller annen flyttbar innretning jfr. Sjølovens § 507, 1.ledd

Manuell innrapportering