Erklæring om nasjonalitet - bank, stiftelse, forening o.l.

  • Skjemanummer: KR-0007
  • Språk: Bokmål

Benyttes når den som melder fartøyet til registrering eller ny eier ved salg av fartøyet er en bank, stiftelse, forening o.l. Eier må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i Sjølovens § 1

Manuell innrapportering