Erklæring om nasjonalitet - aksjeselskap

  • Skjemanummer: KR-0002
  • Språk: Bokmål

Benyttes når den som melder fartøyet til registrering eller ny eier ved salg av fartøyet er et aksjeselskap. Eier må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i Sjølovens § 1.

Manuell innrapportering