Byggesertifikat Bilbrev

  • Skjemanummer: KR-0021
  • Språk: Bokmål

Hjemmelsdokument. Benyttes for overføring av hjemmel fra byggeverft til første eier av et fartøy.

Manuell innrapportering