Søknad om sikkerhetsbemanning på passasjerskip, lasteskip eller fiskefartøy

  • Skjemanummer: KS-0308
  • Språk: Bokmål

Opplysninger som skal innsendes Sjøfartsdirektoratet for vurdering og fastsettelse av sikkerhetsbemanning.

Manuell innrapportering

Til toppen