Denne fremstillingen av tallene viser dødsulykker fra 2017 og frem til i dag. Du kan klikke deg videre i rapporten ved å bruke navigasjonsknappene eller pilene nederst i rapporten. 

Se mer her:

Årsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2021

Halvårsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy 2021

Årsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2020

Halvårsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy 2020

Årsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2019