Sikringsnivået i Azovhavet er uendret og er fortsatt satt til MARSEC/ISPS # 3.

Det nordøstlige Svartehavet og farvannene utenfor Romania er justert. Se kart for nærmere detaljer. Sikringsnivået er satt til MARSEC/ISPS # 3 nord og vest for området som dannes av følgende koordinater:

45°21 ̍N 29°44̍ ̍E,

45°21 ̍N 31°00 ̍E,

43°58 ̍N 31°25 ̍E,

43°43 ̍N 34°05 ̍E,

44°52 ̍N 36°26 ̍E

 

kart azov.png

Alle norskflaggede skip som oppholder seg sør for MARSEC/ISPS 3-området bes om å overvåke situasjonen nøye og iverksette nødvendige tiltak fra sikringsplanen (SSP).

Skipsførere rådes videre til å overvåke avvik og feil i navigasjons- og kommunikasjonsdata som følge av forstyrrelser.

Sjøfartsdirektoratet vil fortløpende overvåke situasjonen, og nødvendige oppdateringer vil bli publisert på våre nettsider.

Situasjonen i de berørte områdene kan endre seg raskt. Redere og skipsførere oppfordres til å følge utviklingen gjennom pålitelige kilder.