Bab el-Mandeb, Adenbukta, Somalia og det Arabiahavet

Piratvirksomhet og -angrep har vært et stort maritimt sikkerhetsproblem som truer global handel og skipsfart i mange år. Forekomsten av piratvirksomhet utenfor Somalias kyst har imidlertid gått ned siden toppårene i 2008 til 2012, og er nå på det laveste nivået siden 2007.

Det var ingen bekreftede piratangrep i 2020 eller 2021, og ingen hendelser hittil i 2022. BMP-tiltak og en pågående internasjonal marinetilstedeværelse i somaliske farvann og tilstøtende farvann har vært effektive for å begrense piratenes muligheter til å operere i området. Til tross for det lave antallet angrep, er det fortsatt potensial for piratangrep i Somalibassenget og Adenbukta.

Mistenkelige tilnærminger i Adenbukta tyder på at pirataktivitet pågår, og det har vært rapporter om væpnede små fartøyer som kan ha vært pirater som overvåket handelsfartøyer for sårbarheter. Vær oppmerksom på at i de fleste rapporterte hendelser viser slike båter seg å være fiskere som bærer rifler for selvbeskyttelse.

Det har også vært sett flere småbåter i Bab el-Mandeb-området som ikke har blitt ansett som en direkte trussel, men som kan tyde på piratvirksomhet eller andre ulovlige aktiviteter. Den ustabile situasjonen i Sør-Jemen påvirker også den maritime sikkerhetssituasjonen i regionen, selv om det ikke er sannsynlig at handelsfartøyer blir direkte berørt av dette.

Maritimt sikkerhetsnivå:

Sjøfartsdirektoratet krever at skip som fører norsk flagg implementerer MARSEC/ISPS nivå 2 i området som er illustrert med koordinater i kartet under.

Industriens definering av høyrisikoområdet (HRA) ble revidert 1. september 2021 som følge av nedgangen i piravirksomhet. Det er viktig å merke seg at selv om næringen har redusert størrelsen på dette området, krever Sjøfartsdirektoratet fortsatt at skip implementerer sikkerhet nivå 2. 

kart juli 2022.png

Råd om forebyggende tiltak:

  • Bruk BMP5 i forberedelser og operasjoner.
  • Gjennomfør sikringsrisikovurderinger før transitt og operasjon i området, og sørg for en oppdatert og adekvat SSP.
  • Følg gjeldende transittråd gitt av UKMTO. Trusselvurderinger for regionen er også levert av EUNAVFOR og kan finnes på MSCHOA-nettstedet.
  • Forbered skip og mannskap gjennom planlegging og øvelser. 
  • Rapporter til UKMTO og MSCHOA i henhold til retningslinjer. 
  • Vær på vakt og oppretthold en høy grad av situasjonsforståelse, både underveis og i havn.