Dual-Purpose Nozzle produsert av koreanske NAVUTEC med modellbetegnelser NV-12, NV16 og NV-19 batch 301506 og 301510 har blitt undersøkt av tyske markedstilsynsmyndigheter. Produsenten har utstedt samsvarserklæring (DOC). Teknisk kontrollorgan KR-Hellas har typegodkjent produktet (MED B sertifikat MED-MB-3005-11) og sertifisert produksjonen (MED D sertifikat MED-MD-1005-10). Nærmere undersøkelser viser at produktet er godkjent og testet etter feil standarder, og oppfyller ikke gjeldende krav til trykktesting og tyske myndigheter anfører:

- wrong testing standard (EN 15182-3) applied

-  not able to pass 60 bar hydrostatic pressure test (as described EN 15182-2 and En 15182-3)

-          not able to pass the 25,5 bar pressure tightness test (as described EN 15182-2 and En 15182-3)

 

Tyske markedstilsynsmyndigheter konkluderer med at: 

- Produktene oppfyller ikke krav til strålerør som følger av skipsutstyrsdirektivet 2014/90/EU A.1/3.55

- Produktene skal ikke settes på markedet (salgsforbud), og produkter som allerede er satt på markedet (etter 9. september 2016) tilbakekalles.  

Vedtaket kan ennå påklages.

 

Skipsutstyrsdirektivet gjelder også i Norge og på fartøy under norsk flagg, og produktene kan heller ikke benyttes her.

 

Vedlegg: 

Informasjon

Samsvarserklæring