Hva skjedde?

De tok umiddelbart kontakt med det andre fartøyet, og det ble bekreftet bruk av lensevannseparator. Separatoren ble stoppet, og oljestripen ga seg like etter.

Hva har vi sett?

Sjøfartsdirektoratet får av og til meldinger om at det observeres oljeutslipp/oljefilm i kjølvannet etter fartøyer.

Ved lensing av vann er det viktig å forsikre seg om at vannet ikke inneholder oljerester som i ovennevnte hendelse. Ved hendelsen viste det seg at lensevannseparatoren ikke hadde skilt ut olje fra vannet, og fartøyet fikk en oljestripe etter seg. Etter å ha blitt gjort oppmerksom på dette, fikk de stoppet lensevannseparatoren og kontrollert og overhalt denne. Det viste seg at lensevannseparatoren hadde feil og mangler.

Hva foretok rederiet seg?

Lensevannseparatoren ble kontrollert og overhalt. Erfaringsoverføring internt i rederiet ble også gjennomført for å unngå lignende episoder med andre fartøy.

Selv om utslippene som oftest er små, vises de godt på sjøen, og det er ikke ønskede utslipp.

Ved store utslipp skal myndighetene varsles, slik at at de kan vurdere om tiltak skal iverksettes.

Hva ønsker vi å formidle?

Det er viktig å ha jevnlig kontroll og vedlikehold av alt utstyr om bord, og rutiner kan gjerne være del av sikkerhetsstyringssystemet for fartøyet. Hvis det imidlertid skulle forekomme utslipp av oljeholdig vann, er det viktig å stoppe det så snart som mulig.

Tilleggsinformasjon om lensevannseparator

En lensevannseparator brukes til å separere ut vann og bidrar til å redusere volumet på det oljeholdige avfallet.
Mer info om lensevannseparator.

Aktuelle lenker osv.