Fra Sjøfartsdirektoratet sin vaktlogg kl. 07.15:
«Hurtigbåt  XXXX  passasjerfartøy 128 bt: Opplyser at fartøyet i går kveld gikk seg fast i noe som antas å være rester etter et gammelt oppdrettsanlegg. Fartøyet fikk skader på et av fartøyets propellanlegg og ble slept tilbake til avgangssted. Det opplyses at det var flere hundre meter med tauverk som hang etter fartøyet. Uhellet skjedde i fjorden vest for avgangsstedet. Fartøyet fikk tillatelse av lokalt kontor til å gå til verftet med eskortebåt for reparasjoner.»

Hendelsen

Det var mørkt, regnbyger og sterk kuling fra sørvest, og hurtigbåten var i rute. Plutselig stoppet fartøyet helt opp. Båten hadde fått tau i propellen. Kapteinen koblet fra giret og ringte rederiets driftsvakt. På grunn av den sterke vinden og faren for å drifte på land, ble redningsskøyta kontaktet og sendt ut for å assistere eller slepe hurtigbåten. Da redningsskøyta ankom havaristen, hadde båten fremdeles styrbord propell til å holde seg i posisjon. Kl. 21.00 var redningsskøyta på plass.

Det viste seg at hurtigbåten hadde kommet for nært et gammelt oppdrettsanlegg som var nedlagt for 15 år siden. Tauene var blitt senket, men hadde kommet seg til overflaten igjen. Det var sannsynligvis bare en «bukt» som stakk opp til overflaten, men nok til at hurtigbåten fikk denne fast i propellen. Tauet var ca. 32 mm tykt og ca. 200 meter langt med et lodd på 70 kg i enden av tauet. Alt dette ble hengende etter babord propellhode. Hendelsen skjedde i en hurtigbåtled hvor båten går flere ganger daglig.

Redningsskøyta slepte hurtigbåten til kai. En dykker sto klar for å fjerne tauet og se etter om det hadde oppstått flere skader.

Etter at tauet var fjernet, foretok hurtigbåten en liten prøvetur og konstaterte at det var vibrasjoner i babord propellanlegg. Kapteinen la båten umiddelbart til kai og tok kontakt med Sjøfartsdirektoratet sin vakttelefon i tillegg til den lokale stasjonen. Tauet hadde bøyd propellvingene, revet bort propellkjeglen og bøyd nederste del av babord ror.

Dagen etter fikk hurtigbåten tillatelse til å gå med én motor til verftet, under forutsetning av at de hadde følgebåt som var klar med sleper. Hurtigbåten fikk byttet propellvinger ved verftet. I samme operasjon valgte de å trekke akslingen for å se etter ytterligere skader, men denne var ok.

Konklusjon

Det er vanskelig å gardere seg mot slike hendelser. Spesielt når det er mørkt og det bare er en liten tau «bukt» som stikker opp til overflaten. Mannskapet på hurtigbåten ble enig om å holde litt lenger nord i fjorden for å få mer avstand til det nedlagte anlegget. Problemet med dette er mye landskygge på motsatt side av fjorden som gir andre utfordringer.

Rederiet har kontaktet havbruksselskapet som har konsesjon på anleggene og håper at de vil følge opp saken med å sjekke om det kan ligge mer tau i området. I tillegg er saken meldt til Kystverket. Vi vil oppfordre alle til å melde ifra til rett myndighet dersom det observeres farer i seilingsleden. Rett myndighet kan være kommunal etat, havnevesen, Kystverket eller andre.

Faren med slike hendelser i sterk vind er tap av fremdrift og manøvreringsevne, og dette kunne gått mye verre dersom det hadde kommet tau i begge propellene samtidig.