Når to fartøy av ulik størrelse, fart og manøvreringsdyktighet møtes, er det ofte ulik virkelighetsoppfattelse av seilasen.

Opplevelsen til de om bord i det største fartøyet:

Det største fartøyet holdt en fart på ca. 7 knop. De seilte nordover og var i ferd med å seile mot et trangt sund under en bro. De observerte så at et hurtiggående fartøy kom i høy fart for passering sørover i det samme sundet. Passering ble vurdert å finne sted i eller like ved den trangeste delen av sundet.

For å avklare situasjonen ble det forsøkt å rope opp det hurtiggående fartøyet på VHF-kanal 16.

De fikk ikke svar på opprop og valgte da å beholde kurs og fart for å ha best mulig kontroll på fartøyet, da det ofte er sterk strøm i området og sundet. Det hurtiggående fartøyet slakket ikke opp på farten. Det passerte gjennom sundet rundt en kabellengde foran det største fartøyet og fortsatte sørover leia.

Opplevelsen til de om bord det hurtiggående fartøyet:

Det hurtiggående fartøyet er et lett manøvrerbart fartøy på 17 meter, og det er oppgitt at det ble brukt litt fart for å komme gjennom sundet før det større motgående fartøyet. Da de var passert gjennom sundet under brua, svingte de godt styrbord over og gjorde plass for fartøyet som kom nordover.

Det var god sikt, og strømmen gikk nordover. Mannskapet i det hurtiggående fartøyet opplevde situasjonen som en seilas de hadde kontroll over, men beklager i ettertid at de ikke hørte og svarte på anrop på VHF-kanal 16.

Hva kan vi lære?

Det som for mannskapet på et fartøy virker som en avklart og kontrollert situasjon, trenger ikke alltid være slik for det andre fartøyet. Dette er ofte tilfellet dersom det ikke er kommunikasjon til stede mellom de to fartøyene, og situasjonen ikke er avklart i god tid før de møtes.

Sjøveisreglene har flere regler som kan være gode å ha i mente i situasjoner som beskrevet over, både med hensyn til fartøy som seiler motsatte kurser, eller i nærheten av trangt farvann.

I tillegg er det viktig å ha kunnskaper om eget fartøy og vise hensyn til møtende fartøy, slik ikke farlige situasjoner oppstår.

Avtale av manøver på radio må nyttes med forsiktighet, men manglende kontakt gjorde at det i denne situasjonen ble unødvendig dramatisk. Det viktigste er uansett at Sjøveisreglene overholdes og alle manøvrer utføres i god tid og på en markant måte, slik at misforståelser unngås.