Ulykken skjedde under en arbeidsoperasjon med å losse i land fisk. Lossemannskap fra et landbasert firma var satt til å utføre arbeidet med kranen. Kranføreren hadde ikke fått opplæring om bord denne gangen, men trolig hadde han fått dette tidligere. Han var ansett som en erfaren kranfører som hadde drevet med lossing av slike fartøyer i mange år. Når det gjaldt det øvrige mannskap, var det kun skipsfører om bord, da resten av fartøyets mannskap var reist hjem.

Kranføreren sto i forkant av nothaleren og betjente kran via bærbar fjernstyring under lossingen. Det var ett hiv med ett fiskekar i kroken, med en estimert vekt på ca. 1000 kg. Et lager i svingkrans ga etter, og hele kranen knakk og falt over kranføreren. Kranføreren ble påført bruddskader i skulder/arm og transportert til sykehus via luftambulanse.


Kranen som knakk og svingkransen. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Kranens historikk

Det var utført 5-årskontroll av kranen på verksted i 2011. Ifølge fartøyets riggbok var kranen smurt og ettersett ved flere anledninger i 2011, 2012 og like før ulykken i 2013. Det fantes ingen oversikt over hvilket vedlikehold som var utført med kranen, utover det som var skrevet i riggboken.

Kontakt med kranleverandør viste at svinglageret ikke hadde vært byttet tidligere. Et slikt lager har lang levetid, forutsatt at det holdes velsmurt for å hindre korrosjon. Normalt vil det oppstå slark og ulyder i lageret i god tid før dette havarerer. I dette tilfellet skal ikke skipets mannskap eller kranførere fra land ha opplevd noe unormalt med kranen i forkant av havariet.

Kranen og ulykken

Basert på utseendet til lagerflatene kan det se ut til at lageret ikke har vært holdt tilstrekkelig innsmurt med fett. Korrosjon har utviklet seg og ødelagt lagerets herdede overflate. Lagerkulene har valset ut den øvre kanten på lageret.

Hendelsen viser at det er viktig å følge alle henvisninger og vedlikeholdsintervall gitt av utstyrets produsent og leverandør. Loggføring som viser alt vedlikeholdet gjort på utstyret, bør være så detaljert at det ikke skaper usikkerhet i ettertid hva som er gjort eller ikke. Selv om overflater ser greie ut, kan utstyr som dette ha skjulte feil og mangler som ikke alltid er enkle å observere. Det er viktig å være på vakt for ulyder og endringer i bruken av utstyret. Ved usikkerhet bør en tilkalle leverandøren for å få en mer detaljert gjennomgang og eventuelt utskifting av slitedeler.