Last ned som pdf (med bilde)

Under normal rutefart fikk fartøyet problemer med babord styremaskin. Styremaskinen stoppet og lot seg ikke starte igjen. Mannskapet besluttet å avbryte ruten og gå til kai. På vei mot land gikk fartøyet med sakte fart og manøvrerte ved hjelp av propellene og styrbord ror i nødkjøringsmodus. Ved passering av en holme treffer styrbord propell bunnen og blir skadet. Etter at skaden ble vurdert og det ble kontrollert at det ikke var noen lekkasjer, besluttet de å fortsette mot land. Fartøyet er nå slippsatt i forbindelse med utbedringer av propell og aksling. 

Hendelsen inntraff ved ekstrem lavvann, høyt lufttrykk (1045 mbar), i mørket og med begrenset manøvreringsevne. Hurtigbåter sitter normalt høyere i vannet med full fart enn med redusert hastighet. Når slike faktorer kombineres, utfordres mannskapet i forhold til oppmerksomhet og risikovurderinger. Situasjonen er unormal, og det er dermed viktig at det etablerers nye barrierer mot de nye risikofaktorene. Den utløsende hendelsen som satte fartøyet i denne situasjonen, var en teknisk svikt.

Sjøfartsdirektoratets oppfølging av ulykker har tidligere vist at det ofte foreligger mangelfullt vedlikehold av kritiske komponenter. Det er ofte slik at selv om det er to parallelle og uavhengige fremdriftslinjer, kan en enkeltfeil med ror eller vridning av propell medføre konsekvenser for hele fartøyet. Det oppfordres derfor til en grundig risikovurdering av vedlikeholdet på hurtigbåter, slik at resursene benyttes der det er viktigst. Se også sikkerhetsmelding SM 3-2012 som finnes under fanen «Rundskriv», her: http://www.sjofartsdir.no/regelverk/