Hva har skjedd?

Et fartøy ble belyst av en sterk grønn laser. Laseren blendet og skapte uro og ubehag for de som var på broa. Et av besetningsmedlemmene på broa fikk laseren pekt rett mot øynene og kjente i ettertid smerter. Smertene ga seg etter litt, men han følte at det ene øyet ble litt "melkete og uklart".

Årsaker

Lek med laserlys, ofte grønn laser, er noe vi kjenner fra ulike nyhetsmeldinger/nettaviser. Blant annet har det vært flere hendelser med fly, der piloter oppgir at de blir siktet på med laser. Ubehaget og konsekvensen for den som får lyset på seg, er enten ikke kjent, eller det er ikke et hinder for at personer prøver dette ut.

Fra fartøy som seiler i fjorder og langs land, får vi også informasjon om sterkt lys/laserlys ved installasjoner og oppdrettsanlegg. Dette kan være til stor sjenanse. Det kan gi utrygghet opp mot sikker seilas og skape utrygghet for navigatører.

Hva ser vi?

Hendelsen fikk ingen andre konsekvenser enn litt ubehag der og da. Dersom lys med grønn laser hadde vedvart over tid eller truffet mer direkte, kunne hendelsen vært til fare for navigasjonssikkerheten. Det kunne også ført til alvorlig skade på øynene til den som ble truffet av lyset.

Personer som bruker laserlys fra land, vurderer det gjerne som uskyldig moro, uten tanke for mulige konsekvenser. Sterkt lys ved installasjoner og oppdrettsanlegg tjener ofte et formål, men dette kan også få utilsiktede konsekvenser for fartøy i nærområdet.

Råd

Vi råder alle som opplever å bli belyst med grønn laser eller annet laserlys, om å melde dette til politiet. Slikt lys kan også være forbudt. Husk tidspunkt og sted hvis du skal melde inn hendelser, slik at politiet får mulighet til å undersøke hvor lyset kommer fra og gjøre nødvendige tiltak.

Lys som ellers er plassert i leia og som kan medføre sjenanse for sikker seilas, bør også meldes inn til rette myndigheter, for eksempel Kystverket, kommunen, havnevesenet eller politiet.

Regelverk/lenker:

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) – se §10

Laserklasser – Laserpekere  Lever laserpekeren din til politiet