Hva skjedde?

Sjøfartsdirektoratet har nylig mottatt SHT-rapporten etter ulykken med RIB-fartøyet HUGIN. Den 16. februar 2017 kolliderte en charter-RIB med fontenen Selsbanes seil i Harstad havn. 11 personer havnet i vannet. Alle ble berget opp fra sjøen, men to personer ble alvorlig skadet. SHT har også tidligere avgitt rapport etter en ulykke der personer falt over bord fra et RIB-fartøy. Det skjedde i Olden den 22. juli 2015, og føreren omkom. Begge rapportene kom med tilrådninger som direktoratet jobber med.

Vi har i løpet av høsten registrert ytterligere tre hendelser med RIB-fartøy, der personer har fått til dels alvorlige skader.

Den første hendelsen skjedde da et RIB-fartøy kjørte inn i en bølge/brottsjø. Kreftene fartøyet ble utsatt for førte til at den fremste seteraden løsnet fra dørken (gulvet). Passasjerer som satt på denne seteraden, falt i sjøen, men ble raskt plukket opp igjen. En av passasjerene fikk trolig en hjernerystelse, mens de andre passasjerene slapp uskadet fra ulykken.

I de to andre hendelsene fikk passasjerer brudd i ryggen. Skadene skjedde trolig som følge av belastningen av å sitte på seter i møte med bølger i høy hastighet. I den ene hendelsen skal den skadde tidligere ha hatt ryggplager eller skade.

Årsaker

RIB-fartøy er lettbygde fartøy med store motorer som opereres med høy hastighet. Det stilles store krav til oppmerksomhet fra fører og passasjer, både på grunn av hastigheten og kreftene fartøyet utsettes for. Fartøyene skal gjerne skape ekstraordinære opplevelser der sjø og naturkrefter kommer tett på, og sjøsprøyt i ansiktet er noe man må regne med. Dersom føreren ikke er klar over de kreftene fartøyet utsettes for, kan seilasen føre til fatale påkjenninger og skader på de som er om bord. Det er viktig å alltid ha på plass nødvendige sikkerhetsmarginer i slike forhold og hastigheter, og føreren av fartøyet må ha nødvendig kompetanse og erfaring.

Ut fra det vi ser i rapportene vi har mottatt, kan kombinasjonen av lettbygde båter, fart og bølger være en av årsakene til hendelsene. Passasjerenes rolle og oppgave om bord er å følge med på fartøyets bevegelser og handle deretter, men oppfattelsen av fart og de brå bevegelsene kan gjøre rollen krevende. Noen ganger er det vanskelig å vite hva passasjerene vil oppleve, og møtet med kreftene som er i sving, får konsekvenser. Fører og mannskap på et RIB-fartøy har en viktig oppgave, og de må ta hensyn til at passasjerene har ulik bakgrunn, fysikk og virkelighetsoppfattelse av det som skal skje og skjer under seilasen.

Hva har vi lært?

Det viktig at operatør og fører formidler den informasjonen som skal til for å gjøre turen sikker, før turen starter, ref. §5 i forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv. 

Mannskap og passasjerer som skal være med om bord, må være bevisst på at dette kan, og i de fleste tilfeller vil, være en tur med mulighet for til dels stor påkjenning for kroppen. Basert på informasjon som gis, bør passasjerer gjøre en egen vurdering på om de skal være med. Spesielt må hver enkelt ta hensyn til egen sykdoms- og skadehistorikk, som kan bli utløsende for skader som følge av brå bevegelser og påkjenninger. Operatør og fører må se til at passasjerene har på seg flytedrakt/vest for å få en sikker seilas. Nødvendige instruksjoner som blir gitt, må også være forståelige for alle om bord. Opplysninger om sikkerhet og rutiner for atferd og kommunikasjon under seilas, er også viktig.

Føreren av fartøyet er ansvlig for en sikker seilas, men passasjerene må også være bevisst på de kreftene man kan bli utsatt for om bord på et RIB-fartøy. En tur med et RIB-fartøy kan gjerne være en rolig og fin tur, mens havrafting med høy hastighet i bølger der en får kjenne på naturkreftene, gjerne er noe helt annet.

Lenker:

Forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv.

§ 5.Sikkerhetsorientering

(1) Rederiet skal sørge for at passasjerene får en sikkerhetsorientering umiddelbart før avgang. Orienteringen skal tilpasses turens formål og skal minimum omfatte følgende:

a)

bruk av redningsredskaper

b)

bruk av sikkerhetsutstyr

c)

hvordan passasjerene skal forholde seg i en nødssituasjon

d)

spesielle situasjoner som kan forventes i løpet av turen.

(2) Gravide, samt personer med rygg-, nakke-, eller bekkenskader eller tilsvarende helseplager skal informeres særlig om risikoen i forbindelse med fartøy som opererer med hastigheter over 20 knop.

Rapport om sjøulykke RIB, fall over bord i Olden 22. juli 2015

Rapport om sjøulykke Hugin, kollisjon i Harstad 16. februar 2017