Arbeidsulykker

Noen eksempler på dette kan være fiskere som skader seg på tråldekket, ved setting av fangstutstyr, ved håndtering av fangst, ved arbeid med frossen fisk i blokk, i fabrikken, ved fortøyning eller ved ombord- eller ilandstigning.

I 2015 hadde direktoratet et særlig fokus på en sikker arbeidsplass om bord. Resultatene fra det utvidede tilsynet som ble gjort i forbindelse med dette fokusområdet, viste at mange har mye å hente på å gjøre risikovurderinger til en rutinemessig del av planleggingen før jobben skal gjøres.

Start gjerne med å risikovurdere det arbeidet som utføres om bord, eller gå gjennom prosedyrene og se om disse forteller sannheten om de oppgavene de skal beskrive. Har dere en risikovurdering eller prosedyre fra tidligere, kan det hende at det nå er kommet nytt mannskap, utstyr eller ny kunnskap som ikke er tatt med i tidligere vurderinger. Det er i tillegg viktig at nytt mannskap får tilstrekkelig opplæring og blir fortalt om eventuelle farer de må ta hensyn til i det daglige arbeidet.

Arbeid som er blitt rutine for personer som er drevne i faget, fremstår ikke alltid like opplagt for de som er nye for arbeidet. Husk at kritiske hendelser kan skje i forbindelse med arbeidet om bord! Det kan være hydraulisk utstyr som henger seg opp, det kan oppstå en vase på fiskeredskap, eller redskap kan sette seg fast i propell eller bunn. Det er derfor viktig å avdekke hvilke farer som kan oppstå i situasjoner, slik at hver enkelt er best mulig forberedt dersom en kritisk operasjon skulle oppstå.

Brann

Tidlig i år fikk vi noen ulykkesrapporter som omhandlet brann om bord i mindre fiskefartøy. Brann om bord i skip var et særlig fokusområde for Sjøfartsdirektoratet i 2014, etter at direktoratet blant annet registrerte 40 branner i 2013, hvorav 15 branner var på fiskefartøy. Ingen branner er like, men særlig på mindre fiskefartøy blir resultatet katastrofalt med et totalt utbrent skrog som resultat. Det er viktig å sikre at alle el-installasjoner om bord er forsvarlig sjekket, og at dette arbeidet er gjort av en kompetent person. Hvis det finnes varmeovner om bord, må det sjekkes at disse ikke er tildekket og at det ikke henger noe til tørk over dem uten tilsyn.

Det er ofte vanskelig å finne den opprinnelige årsaken til en brann om bord når fartøyet er helt utbrent. Vi tror at dersom vi tar nødvendige forholdsregler, vil vi komme langt i arbeidet med å unngå brann på eget fartøy. En sikkerhetssjekk og brannrunde om bord før vi går i land, for å vurdere om fartøyet er sikkert med hensyn til brannkilder, vil alltid være smart. Noe av det vi kan gjøre, er å sjekke at det ikke ligger filler og slenger, tørke opp oljesøl, kjenne etter om det er unormal varmgang i eliminatorer/strømforsyninger, stenge av strøm til utstyr som ikke er i bruk, og passe på at varme overflater er isolert forsvarlig.

Læring av hendelser

På direktoratets internettsider ligger det flere Læring av hendelser som kan være til hjelp om bord. Det er også denne typen læring av hendelser som beskriver arbeidsulykker eller branner på fartøy. Selv om hendelsen som beskrives ikke var på et fartøy som ligner det du jobber om bord i, mener vi det er læring på tvers av fartøygrupper og størrelse.

Hvorfor ikke bruke en hendelse som et eksempel ved en øvelse eller diskusjon om bord?