Hva har skjedd?                                                                                                  

Hendelse #1:

Et mindre fiskefartøy seilte langs land for å lete etter makrell. Fartøyet svingte inn i en vik og grunnstøtte. Det tok cirka ett minutt fra svingen ble foretatt til grunnstøtingen skjedde. Fører mener at årsaken til grunnstøtingen var at han sovnet.

Fartøyet fikk skade under vannlinja, og det tok inn vann. Lensepumper klarte å holde vannet ute til en viss grad, men flere pumper måtte til for å holde fartøyet flytende på veg til verksted for reparasjon.

Hendelse #2:

Et mindre fiskefartøy dro ut for å trekke garn klokka 05.30. Da klokka var 12.00, var alle garn tatt opp, og det ble meldt ankomst for levering av fangst til mottak klokka 14.00. Fører sovnet like før ankomst og fartøyet traff en fjellvegg.

Fartøyet fikk skrogskade på baugpartiet, og fører ble forslått og måtte få førstehjelpsbehandling.

I begge hendelsene er det oppgitt at fører var alene om bord.

 

Årsaker og tiltak

Ulykker der årsak oppgis å være «fører sovnet på vakt», kommer fra tid til annen inn til Sjøfartsdirektoratet. Å sovne på vakt kan ha ulike bakenforliggende årsaker. Det kan være lange vakter, for lite hvile i friperioder, dårlig inneklima på broa, ensidig eller tungt arbeid, og lignende.

På større fartøy er det blant annet krav til å følge vaktholdsforskriften og ha brovaktsalarm. Regelverket som angir hvor mange personer som skal være på broa og hvilke tekniske løsninger skal være på plass, er ment å være en barriere for å unngå ulykker der årsaken blant annet kan være å sovne på vakt.

Om bord i mindre fartøy som gjerne ikke har mannskap til å sette utkikk, dele på vakter, eller har aktiv brovaktsalarm, må andre tiltak være på plass. I tilfeller der en barriere ikke er til stede, vil det være smart å se om det er mulig å få på plass noe annet for å ivareta sikkerheten for menneske, miljø og verdier. Den enkelte må alltid se til å få tilstrekkelig hvile og være skikket til tjenesten om bord.

En risikovurdering i henhold til ASH-forskriften, med utgangspunkt i arbeid om bord og seilas, bør også gjennomføres. Enkle tiltak som å lufte, ha en behagelig temperatur på broa, unngå dehydrering, spise faste måltider, ta små pauser og gjøre variasjoner i hverdagen, kan i mange tilfeller være nok.

 

Regelverket

På «enmannsbåter» er det den enkelte selv som er ansvarlig for å få tilstrekkelig hvile og være skikket til å utføre oppgavene sine. Selv om det er gitt unntak fra krav, er det mulig å bruke regelverkskrav som anbefaling for tiltak om bord på eget fartøy, for å unngå at ulykker oppstår.