Hva skjedde?

Maskinisten fulgte rørleggerne fra det eksterne firmaet til inspeksjonsluken til røranlegget for toalettene. Rørleggerne hadde med to flasker kjemikalier, blant annet Sour Power, som de overlot til maskinisten å fylle inn i inspeksjonsluken til toalettrørene. Tilføring av stoffet førte umiddelbart til en kjemisk reaksjon, og væske kom i retur opp på armen og klærne til maskinisten.

Rørleggerne ga maskinisten beskjed umiddelbart om å skylle med vann. Han ble deretter sendt til legevakten for sjekk, men ønsket ikke selv å bli sykemeldt, derfor kom han tilbake på jobb. Etter noen dager forverret skadene seg, og han oppsøkte lege på nytt. Det ble nå konstatert hudskader og betennelse i høyre arm der han ble eksponert for kjemikaliene. Han ble innlagt på sykehus for videre behandling og observasjon.

Årsaker

 

Skipsføreren er ansvarlig for sikkerheten til de som har sitt arbeid om bord, og skulle her ha sørget for at det ble gjennomført en risikovurdering etter § 11-4, før maskinisten ble satt til å bruke farlige kjemikalier som rørleggerne hadde med seg.

Manglende risikovurdering av arbeidsoppgaven og feil bruk av kjemikalier er sannsynlige årsaker til hendelsen. Det var en kort gjennomgang av jobben som skulle gjøres i forkant, men stoffet som den eksterne leverandøren hadde med seg, ble så brukt uten at nødvendige tiltak for bruk var på plass. Ved en risikovurdering skal sikkerhetsdatabladet for produktet gjennomgås, og anbefalte vernetiltak og forholdsregler skal beskrives i risikovurderingen.  

Hva ser vi?

Sjøfartsdirektoratet mottar hvert år flere rapporter om personskader i forbindelse med bruk av kjemikalier på skip. Ved bruk av kjemikalier er det svært viktig å ha en god forståelse for risiko, og alle må få tilstrekkelig tid til å sette seg inn i risikovurderingen for arbeidsoperasjonen. Ansvaret for arbeid som gjennomføres om bord, ligger hos skipsføreren og rederiet.

Et datablad er et skriv som blant annet inneholder sikkerhetsinformasjon om et stoffs egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk. Datablad baserer seg på kunnskap som finnes om stoffet, og stoffets kjente egenskaper. Informasjonen som er oppgitt på databladet, skal tas alvorlig, og det er en viktig barriere for å unngå ulykker. Databladet inneholder også anbefalte tiltak dersom en ulykkeshendelse oppstår, samt informasjon om hvem som skal kontaktes om ulykken skjer. Alle kjemikalier som benyttes om bord, skal ha datablad, og disse skal være lett tilgjengelig for alle.

Lenker:

Sikkerhetsdatablad  Miljødirektoratet 
Informasjon om sikkerhetsdatablad Arbeidstilsynet
Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip –
Krav til risikovurdering i kapittel 11 - § 11-4.Risikovurdering
Kapittel 12. Særregler for vern av de som har sitt arbeid om bord mot eksponering for kjemikalier

Datablad  Sour Power
Eco Center  Søk sikkerhetsdatablad
Læring av hendelser  Forurensing av last med påfølgende skade på personell
Læring av hendelser  Læring av hendelser - ammoniakklekkasje om bord