Endelig ulykkesrapport er ikke klar, men det er bekreftet at båten hadde vært blåst opp ved hjelp av kompressor.

Kontroll av lufttrykk bør være en regelmessig jobb i fartøyets vedlikeholdssystem, og lufttrykk må sjekkes/kontrolleres før utsetting. Spesielt bør man være oppmerksom på at endring i temperatur påvirker lufttrykket i båten.

Metoder for oppblåsing og nivå på lufttrykk må følge produsentens bruksanvisning.  Ifølge bruksanvisning for denne båttypen, var det frarådet å bruke kompressor.

Hensikten med denne «Læring av hendelser» er ikke å vurdere ansvarsforhold ved den aktuelle hendelsen, men å advare slik at dette ikke skjer igjen.

mulig bruk av bilde.jpg