Hva skjedde?

Om bord på et mindre fiskefartøy oppdaget fiskeren at det kom røyk opp fra nedgangen til maskinrommet. Fiskeren fikk raskt tatt frem et brannslukningsapparat, og brannen ble slokket.

Det viste seg etterpå at brannen hadde startet i det elektriske anlegget, der noen brytere og kabler blant annet ble svidd. Hurtig slukking gjorde at brannen ikke fikk utvikle seg videre. Fartøyet ble berget, og fiskeren var uskadd.

Årsaker

Brannårsaken er ukjent, men det er påvist at brannen startet i det elektriske anlegget. Tidligere undersøkelser har vist at branner i elektriske anlegg ofte er relatert til tekniske feil ved anlegget eller brukerfeil. Det er alltid viktig å holde anlegg i forsvarlig stand og kjenne til kapasiteten anlegget tåler.

Andre kilder til brann i forbindelse med elektriske anlegg på mindre fartøy, kan f.eks. være bruk av varmeovner til å tørke tøy. Det er alltid viktig å vurdere faren for brann og tenke brannsikkerhet om bord.

Krav til kontroll

Elektriske anlegg på mindre fiskefartøy og lasteskip skal også kontrolleres. Denne kontrollen skal gjennomføres av elektroforetak i samsvar med gjeldende forskrifter. Det er reders/eiers ansvar å få det elektriske anlegget kontrollert.

Du finner mer informasjon om reglene og krav til kontroll på nettsidene til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lenker:
Forskrift om maritime elektriske anlegg
DSB – elektrisk anlegg og elektrisk utstyr
Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde
Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip
Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.
Forskrift om brannsikring på skip
Læring av hendelse – brann i styrehus på fiskefartøy
Læring av hendelse  alvorlig maskinromsbrann