Brukte feil hansker

Da lensevannstanken om bord skulle vaskes i henhold til prosedyre, var den skadde ikledd kjemikaliedrakt, støvler, O2-måler og hansker. Det som ikke var spesifisert, var hvilke hansker som skulle brukes, og den skadde brukte derfor ikke spesialhansker laget for formålet. Dermed oppsto det en situasjon hvor det ikke var tett mellom mansjetten på hansken og kjemikaliedrakten. I løpet av vaskingen rant såpen over hansken og inn i drakten. Etter en stund merket den skadde irritasjon rundt håndleddene, og det ble oppdaget brannsårliknende skader på begge hender.

Ifølge legevakten hadde den skadde fått tredjegradsforbrenning som følge av kjemikaliene i såpen. Vedkommende ble senere lagt inn på sykehus.

Hva kan man gjøre?

Man må sørge for å ha tilgjengelig spesialtilpassede hansker som kan brukes i forbindelse med kjemikaliehåndtering. Ekstra lang mansjett med sveiset åpning gjør at væsken kan renne nedover og ikke returneres inn i drakten. Like viktig som å ha utstyret om bord, er utstyrets tilgjengelighet for mannskapet. Prosedyrene må tydelig vise hvilket utstyr som skal brukes, gjerne ved bruk av bilder slik at det ikke er rom for feiltolkning. I opplæring av nytt mannskap må det også demonstreres tydelig hvilke hansker som skal brukes, slik at man ikke antar at alle vernehansker kan brukes til alle formål.

Fikk såpe i øye

I en annen vaskerelatert hendelse fikk et besetningsmedlem vaskemiddel inn på øyet. Etter legesjekk ble det ikke påvist skade, og vedkommende kunne fortsette turen sin.

I dette tilfellet ble det brukt riktig verneutstyr under hele vaskeoperasjonen. Det var idet en slange skulle kobles fra skumdysen at det viste seg å fremdeles være trykk i anlegget. I og med at vedkommende var i ferd med å avslutte vaskingen var vernemasken/skjermen tatt av. Dermed kunne såpevannet treffe ansiktet og øynene.

Sjøfartsdirektoratet mottok også nylig en rapport om en matros som fikk såpe på øynene fordi det ikke ble brukt riktige vernebriller. Direktoratet anbefaler å bruke tettsittende briller som ikke gjør det mulig for væske å treffe innenfor glasset, eller en skjerm som bøyer seg rundt ansiktet. I dette konkrete tilfellet ble det brukt briller som ikke dekket godt nok, da det oppsto dugg når de heldekkende maskene de hadde om bord ble brukt.

Hva kan man gjøre?

Lærdommen fra disse hendelsene er at verneutstyr må benyttes under hele vaskeoperasjonen. Fra man doserer vaskemiddelet til man har stuet vekk slangene. Da minimeres sannsynligheten for at såpe og kjemikalier utilsiktet treffer ansikt og øynene. Samtidig bør man sørge for at verneutstyret har god ergonomi. For eksempel finnes det heldekkende, lukkede vernebriller med ventilasjon slik at eventuell kondens forsvinner ut, og briller som har anti-dugg belegg.

Drakk malingstynner fra umerket flaske

Nylig kom et besetningsmedlem til å ta en slurk fra en flaske som inneholdt malingstynner. Vedkommende forvekslet flasken med sin egen vannflaske, da flasken ikke var merket eller bar preg av å inneholde kjemikalier. Beredskapsteamet om bord sjekket raskt databladet til malingstynneren, og besluttet at vedkommende burde evakueres.

Eksponering for malingstynner eller andre løsemidler kan ha betydelige og langvarige konsekvenser. Vanligvis snakker man om eksponering gjennom innånding av løsemidler som noe å være oppmerksom på over tid, mens man sjeldnere hører om direkte inntak. Dette kan utvilsomt ha dødelig utfall. Særlig hvis det kommer ned i luftveiene eller leder til etseskader i munn, svelg og magesekk.

Etter å ha blitt sjekket av medisinsk personell på land ble vedkommende friskmeldt uten varige mén. I etterkant har fartøyet og rederiet implementert tiltak for å sørge for at slike kjemikalier ikke kan misforstås for å være vann eller tilsvarende.

Hva kan man gjøre?

Kjemikalier skal være godt merket og ikke kunne være til forveksling. Arbeider man for eksempel i malingsboden om bord må man sørge for at eventuelle kjemikalierester merkes godt og helst overføres til beholdere som ikke enkelt kan misforstås med andre væsker, for eksempel brusflasker. Kjemikalier bør også stå på faste steder og ikke forflyttes rundt på fartøyet uten at det raskt settes på plass igjen.