ECDIS er et geografisk informasjonssystem og elektronisk sjøkartsystem som nå finnes på mange fartøy. For at systemet skal kunne erstatte papirkart, kreves det at det benyttes offisielle kart (Electronic Nautical Chart, ENC).

Eksempler

I de tre første eksemplene under er det brukt Navi-Planner som system for ruteplanlegging. Navi-Planner er koblet til ECDIS.

  1. Et fartøy var på vei inn i et område, og rederiet ble i ettertid kontaktet av VTS med beskjed om at de hadde gått svært nær en grunne.

Seilasen var her planlagt i NaviPlanner (som bruker ECDIS som grunnlag), og fartøyet seilte innenfor sin XTD (Cross Track Distance; ytterpunktene i farleden hvor en kan seile).

Grunnet mange hendelser samtidig på broen (som kommunikasjon med eksterne, dokumentasjon før ankomst, lasteplanlegging, bestilling av los), ble ikke alarmene i NaviPlanner vurdert og tatt hensyn til. Seilasen ble dermed planlagt over grunnen, og det var kun flaks og tilfeldigheter som gjorde at en unngikk grunnene.

 

  1. På vei ut av et område hvor seilasen var planlagt, bestemte styrmannen seg for å ta en snarvei (kutte svingen) for å spare tid og drivstoff. Av denne grunn seilte han utenfor sin XTD en kortere distanse, og også her var det kun flaks som gjorde at fartøyet unngikk en grunne.

Det er kun områdene innenfor en XTD som blir estimert og kontrollert av NaviPlanner under en ruteplanleggingsprosess, og dette er grunnen til at en kun skal gå innenfor sin XTD under seilasen. For unntak må det gjøres nye beregninger og etter en alternativ plan.

 

  1. Da losen kom om bord i fartøyet, registrerte han at det ikke var oppdatert ECDIS-kart for ruten som nylig var seilt. Tracken viste at fartøyet hadde unngått farlige undervannsskjær med få meter, og at det kun var ekstrem flaks som gjorde at de ikke traff disse.

Det kan også være en brukerfeil, da det kun ble brukt et grunnleggende lag eller nivå i ECDIS, i stedet for alle nivåene en trenger. De nivåene i kartet som viser nødvendige farer kan dermed «ligge bak» hovedkartet. Grunnivået i ECDIS, eller «hovedkartet», vil ikke gi hele bildet av alle farene, da dette har begrenset med informasjon.

Det er viktig å forsikre seg om at alle nivåene i ECDIS-kartet er synlige, og systemet må re-startes eller oppdateres jevnlig, for å være sikker på at en har de siste oppdateringene.

 

  1. I fjerde eksempel virker det som om en tidligere planlagt seilingsrute ble lastet inn i ECDIS, men at det egentlig ikke var tenkt å gå der. Det var noe arbeid som pågikk i maskinen, og de ønsket dermed å gå i et smulere farvann. Det medførte at de gikk på en grunne, og kun tilfeldigheter gjorde at det ikke ble vanninntrengning og mulig forlis. På den andre siden ble det én måned på verksted for reparasjon.

Da de avvek fra seilingsplanen, skjedde det flere feil eller uheldige omstendigheter. For det første, de planla ikke den nye seilasen som skulle vært gjort. Dernest mente de at kursvektoren for den nye kursen hadde skjult den aktuelle grunnen, og de hadde heller ikke fått noen alarm i systemet.

Om kursvektoren skal klare å skjule en grunne, så er det stor sjanse for at kartet uansett er zoomet altfor mye ut. En kan ikke basere navigeringen på alarmer fra ECDIS, eller stole blindt på at alarmene skal avverge grunnstøting. I tillegg til at feil kan oppstå, er det også mulighet for brukerfeil knyttet til alarmer. En kan ha skrudd av alarm, som er typisk om en er på verksted eller i ligger i havn for å unngå gjentatte alarmer. En kan også av en grunn ha endret innstillingene for alarm til en gitt dybde, og ikke justert disse igjen.

lei_web.jpg

Oppsummering:

  • Familarisering. Besetningen må ha tilfredsstillende kunnskap om funksjonene og hvordan ECDIS-systemet virker, og til de kravene som rederiet/kaptein setter som standarder for sikker bruk av ECDIS.
  • Vær sikker på å bruke anbefalte innstillinger i ECDIS, hva som gjelder f.eks zoom, alarmer og antigrunnstøtingssystem.
  • Ruteplanlegging. Følg den planlagte leden (innenfor Ecdis safety corridor)! Om det må gjøres endringer i planlagt rute, så skal denne planlegges på nytt!
  • Følg prosedyrer, og vær fokusert under seilasplanlegging. Ikke la deg forstyrre av at mye annet skal gjøres. Om nødvendig skal fartøyet stanses for å få tid til å planlegge seilasen fremover, i overensstemmelse med prosedyrer og godt sjømannskap.
  • Sørg for å ha et oppdatert kartverk, og at en har oppe de nødvendige nivåene i ECDIS-kartet.
  • Hold utkikk og vær oppmerksomme selv om ruten er planlagt!

Og en ting til:

Har fartøyet VDR (Voyage Data Recorder, for passasjerskip samt andre fartøy over 3000BT), trykk på denne om den uønskede hendelsen er et faktum. Da kan en gå inn i ettertid og se og lære av hva som gikk galt. Det er bedre å lære av en hendelse for alle, enn å forsøke å dekke over eller minimere feilhandlinger. Å dekke til feilhandlinger gir lite læring, og flere hendelser kan oppstå hos en selv eller andre.

Lenker:

Avvik fra planlagt seilingsrute:

XTD – grenser og sikkerhetsgrenser: