Sjøfartsdirektoratets roller ved hendelser og ulykker til sjøs

  • Publisert: 01.01.2012

Direktoratet har tilsyn med norske skip og utenlandske fartøy i norsk farvann med hjemmel i skipssikkerhetsloven.

Formålet med tilsynet er å bringe på det rene om de kravene som fremgår i eller i medhold av loven, er oppfylt. Direktoratet utøver normalt tilsyn i etterkant av en ulykke. Tilsynet kan munne ut i pålegg om utbedring.

Overtredelsesgebyr ihht skipssikkerhetslovens kapittel 9 vurderes ved skipsulykker og alvorlge arbeidsulykker. Sikkerhetsmelding vurderes dersom det er viktige erfaringer å overføre til andre aktører.

I tillegg ønsker direktoratet å identifisere forbedringspotensial i utforming av regelverket.
Sjøfartsdirektoratet mottar og rapport om sjøulykke. Informasjon i skjemaet og informasjon som blir samlet inn under tilsynet blir systematisert og strukturert i ulykkesdatabasen. Data benyttes av en lang rekke brukere internt og eksternt.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen