Særordning for sjøfartsforhold ble opphevet ved endring av Sjøloven og ny Skipssikkerhetslov. Ordningen med sjøfartsinspektører og sjøforklaring er opphevet.

En ulykke på/eller med skip håndteres i dag likt med andre typer ulykker, og etteforskningsansvaret ligger nå hos det enkelte politidistrikt. 

Rogaland politidistrikt v/Nordsjø og Miljø, har fagansvar for sjøfartsforhold og yter kompetansebistand til det enkelte politidistrikt ved behov.

Kontaktinformasjon til politidistriktene i Norge finner du på denne siden (lenke til Politiet sin nettside)