Læring av hendelser

 • Publisert: 05.08.2016

Sjøfartsdirektoratet utarbeider "læring av hendelser" med utgangspunkt i ulykker og hendelser.

 • Læring av hendelse – RIB fartøy

  • 21.11.2018
  • 14:31

  I denne utgaven av «Læring av hendelser» retter vi fokus på RIB-ulykker. Sjøfartsdirektoratet har i løpet av høsten registrert flere hendelser med RIB-fartøy, der personer har fått til dels alvorlige skader. SHT har også nylig avgitt rapport etter ulykken med RIB fartøyet Hugin, som kolliderte med Selsbane Seil i Harstad.

 • Læring av hendelse – Fortøyning

  • 23.04.2018
  • 14:34

  Sjøfartsdirektoratet mottar ofte beskrivelser av ulykker der mannskap skader seg i forbindelse med fortøyning. Mannskap faller på kaien, om bord eller på sjøen. Ulykkene varierer i beskrivelse og årsak.

 • Læring av hendelser- Fall ombord

  • 23.04.2018
  • 09:00

  Siden starten av 2018 har Sjøfartsdirektoratet registrert 31 fallulykker om bord på norske fartøy. Av disse har 16 har medført fravær over 72 timer for den skadde.

 • Læring av hendelser - Bruk av laste/losse innretninger til persontransport.

  • 04.12.2017
  • 07:50

  Sjøfartsdirektoratet har mottatt bekymringsmelding om uheldig arbeidspraksis, på enkelte selvlosser fartøy. Gravemaskiner benyttes til å frakte personell fra dekk til kai, og fra dekk til lasterom og motsatt. Gravemaskinene blir også benyttet til å løfte «bobcats» fra skipet til kaien og motsatt, med personell sittende i førerhus på «bobcatene».

 • Læring av hendelser - Grunnstøtinger og grunnberøringer i trange led

  • 25.09.2017
  • 08:05

  Et fartøy på kystseilas var utenfor sin kjente rutefart, da det skulle på verksted. Seilasen var planlagt i papirkart. Fartøyet seilte inn i et forholdsvis trangt sund som går utenfor leias hovedløp. Sundet har ikke navigasjonsmerker for optisk seilas i mørket, dvs. ikke noen fyrsektorer eller andre blink, og grunner er merket med jernstaker.

 • Læring av hendelser - Ulykke ved bruk av farlige kjemikalier

  • 03.03.2017
  • 13:04

  Et rørleggerfirma ble tilkalt for å hjelpe til med å åpne tette toalettrør om bord på et fartøy. Det ble gjennomført en kort briefing i messen med fartøyets mannskap og rørleggerfirma som skulle utføre jobben tilstede.

Til toppen