Sjøsikkerhetskonferansen 2020 ble en digital konferanse. Vi møtes igjen til en fysisk konferanse i 2021 og gleder oss til å treffe deg.

Om Sjøsikkerhetskonferansen

Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund er den viktigste møteplassen for rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljøer i Norge.

Gjennom sjøsikkerhetskonferansen ønsker direktoratet å bidra til bedre sikkerhet gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring.

Konferansen skal ledes av Jane Jünger

jane_junger_500px.jpg

Jane Jünger har hovedfag i kulturformidling og massekommunikasjon fra UIB.

Hun har tidligere jobbet som journalist i radio og avis, vært direktør for Sunnhordland museum og medforfatter og redaktør for en rekke lokalhistoriske verk.

De siste tre årene har hun vært kommunikasjons- og markedssjef for Wärtsilä i Norge, og har som en del av denne jobben vært involvert i ulike innovasjons- og utviklingsprosjekter, deriblant som en av initiativtakerne til det tverrindustrielle samarbeidsproskektet ZEEDS, Zero Emission Energy Distribution at Sea.

Jünger har også bred erfaring fra en rekke ulike festivaler og styreverv, og sitter i dag i programkomiteen til Falturiltu, nynorsk barnebokfestival, styret til det nasjonale jubileet for kristenretten, Moster 2024, og er et aktiv medlem av tidligere visepresident i USA, Al Gore, sitt verdensomspennende klimanettverk; Climate Reality.  

Noe du lurer på?

Har du spørsmål om Sjøsikkerhetskonferansen, ta kontakt med Kristin Davidsen eller Hedda Grip Vikse , eller send e-post til konferanse@sdir.no