Onsdag 25. september

09.00–10.00

Registrering

 
 

 


 10.00

Intro med kulturinnslag

 

Jone Eikemo
Karmøy kulturskole


 10.15

Velkommen og åpningsforedrag

  Lars Alvestad
Fungerende sjøfartsdirektør

 10.35

Risikobilde 2019 og fokusområde 2020

Vegar
 

Vegar Berntsen
Seniorrådgiver, Sjøfartsdirektoratet


 11.00

Praktisk informasjon og presentasjon av utstillere

 

Tor Øyvind Skeiseid
Konferansier


 11.25

Pause – besøke utstillere

TKGA
   

 11.50

Interpols aksjon med fokus på håndheving av miljøkriminalitet

 

Kjetil B. Sørensen
Juridisk seniorrådgiver, Sjøfartsdirektoratet


 12.10

Hvilke miljøkrav kan vi forvente i Norge i årene som kommer? 

Vidar A. T. Thorsen
Seniorrådgiver, Internasjonalt miljø, Sjøfartsdirektoratet


 12.30

Miljø og sikkerheit – hovudfokus på våre nye kystrutebåtar

 

Per Sævik
Havila Kystruten AS


12.50

 Lunsj

 
 

 


13.50

Sjøtrafikksentralen – en del av en sikker seilas

 

Tormod Våga
Leder, Kvitsøy trafikksentral, Kystverket


14.10

Viking Sky – nær katastrofe i Hustadvika


 

 

–  Wilhelmsen Ship Management AS, Håkon Lenz

HRS S, Andreas Bull, redningsleder

Kystverket, Inge Lockert, los

 Sjøfartsdirektoratet, Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør

Kystvakten, Fredrik Synnes, skipssjef KV Njord

Redningshelikopter Florø, Rune Meyer Amundsen, fartøysjef


15.30

Pause

TKGA 
 

 


 15.50

Forskningsprosjektet evakuering av passasjerskip i arktiske strøk (ARCEVAC)

  Helle Asgjerd Oltedal
Professor, Institutt for maritime studium, HVL

 16.10

Sjøkartets rolle og sjøsikkerhet

  Gudmund Jønsson
Avdelingsdirektør for sjøkartmyndighetsavd., Kartverket


16.35

Hva er digital risiko i marin sektor?

  Bente Hoff
Avdelingsdirektør, Nasjonalt cybersikkerhetssenter, NSM

16.55

Trådløs kommunikasjon gjennom stål og skott

 

Jacob Grieg Eide
ScanReach


 17.15

Oppsummering og praktisk info om kveldens arrangement

 

Tor Øyvind Skeiseid
Konferansier


 19.30

Festmiddag med underholdning
ved Rune Bjerga

   


Torsdag 26. september

09.00

God morgen

 

Tor Øyvind Skeiseid
Konferansier


09.10

Kystverkets beredskap 

 

Hans Petter Laahne Mortensholm
Kystverket


 09.25

Northguider – alene mot Barentshavet

 
 

–  Rederi Opilio AS, Sigve Drønen, operasjonssjef

 

Rederi Opilio AS, Julie Kolbeinsvik, styrmann

 Hovedredningssentralen, Bent-Ove Jamtli, avdelingsdirektør

 

Kystverket, Hans Petter Laahne Mortensholm

 


Sysselmannskontoret, Ole Jakob Malmo, sysselmannsoverbetjent

 

Kystvakten, Geir Martin Leinebø, skipssjef KV Svalbard

 


 


 10.35

Pause – besøke utstillere

TKGA
   

 11.00

Sikkerhetsstyringssystem kun for sertifikatets skyld?

 
 

 

Kristine Størkersen, NTNU Samfunnsforskning 

 


Torkel Soma
, Propel AS

 Einar Westlye
, DNV-GL

Spørsmål fra salen

 
 12.00

 Pause – besøke utstillere

TKGA
   

 12.30

Norske sjøfolks oppfatninger om arbeidsmiljø og sikkerhet

  Jens Christen Rolfsen
Avdelingsleder, Maritim, Safetec

12.50

Sikkerhet i fokus

 

Tuva K. Flagstad-Andersen
Regionsjef for Nord-Europa, DNV-GL


13.10

Avslutning

 

Tor Øyvind Skeiseid
Konferansier


13.15–14.15

Lunsj og avreise

 
 

Flybussen går 14.20 fra busstoppet ovenfor Scandic Maritim


Det kan forekomme endringer i programmet, programmet oppdateres fortløpende.