Sjøsikkerhetskonferansen 2019

  • Publisert: 11.01.2019

Sjøsikkerhetskonferansen blir arrangert 25. og 26. september 2019 på Scandic Maritim i Haugesund.

Vegar Berntsen fra Sjøfartsdirektoratet presenterer fokusområder under Sjøsikkerhetskonferansen 2018.
Vegar Berntsen fra Sjøfartsdirektoratet presenterer fokusområder under Sjøsikkerhetskonferansen 2018.

Om Sjøsikkerhetskonferansen

Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund er den viktigste møteplassen for rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljøer i Norge.

Gjennom sjøsikkerhetskonferansen ønsker direktoratet å bidra til bedre sikkerhet gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring.

Se program

Programmet oppdateres fortløpende. Dersom du har gode innspill eller generelle spørsmål om konferansen ta kontakt med Kristin Davidsen på tlf. 414 19 751 eller Hedda Grip Vikse på tlf. 922 31 586, send epost til konferanse@sdir.no

Åpen dag på Sjøfartsdirektoratet tirsdag 24. september

Tradisjonen tro åpner direktoratet opp dørene dagen før Sjøsikkerhetskonferansen. Her kan alle som ønsker det få innblikk i den daglige driften.

Det blir arrangert et felles program med korte foredrag om dagsaktuelle tema, samt at det blir mulig å møte saksbehandlere fra de ulike avdelingene.

I forbindelse med «Åpen dag» blir det også arrangert en hyggelig sammenkomst for deltakerne på kvelden.

For generelle spørsmål om åpen dag, ta kontakt med Hedda Grip Vikse på 92231586 eller hkg@sdir.no

Til toppen