Program 2018

  • Publisert: 22.06.2018

Onsdag 26. september

09.00-10.00

Registrering

 
 

 


10.00

Intro 

 

Tor Eivind Skeiseid
Konferansier


 

Åpningsforedrag

Sturla
 

Ola Elvestuen
Klima-og miljøvernminister


 

Fokusområder 2019

Olav Akselsen
 

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør


 

Praktisk informasjon og presentasjon av utstillere

 
 

 


 

Pause - besøke utstillere

TKGA
 

 


 

 

Risikobilde 2018

Vegar
 

Vegar Berntsen
Rådgiver, Sjøfartsdirektoratet


 

Gjennomgang av relevant ulykke

 
 


Statens havarikommisjon for transport (SHT)


12.15 - 13.15

Lunsj

 

 

 


13.15

Tide Carrier, er alt under kontroll?

 
  Tide Carrier hadde potensiale til å bli en stor katastrofe for mannskap og miljø da den i februar 2017 fikk motorstopp utenfor Jærkysten. Skipet hadde store feil og mangler, og fikk ikke forlate Norge. Kystverkets tidlige innsats avverget den store katastrofen. Utviklingen i Tide Carrier saken viser hvor viktig det er med koordinert innsats innenfor redning, beredskap, tilsyn og oppfølging der flere statlige instanser er involvert. Vi vil se nærmere på  hendelsesforløpet og hvordan myndighetene har håndtert saken i ettertid.  
 


 Tormod Våga
 Leder Kvitsøy trafikksentral, Kystverket


     
 

Jone Førland
Buksér og Berging


   
 

Ragnar Lind
Regionssjef, Sjøfartsdirektoratet


     
 

Ingrid Håøy Nygård
Miljødirektoratet


 

Paneldebatt

 
 

 


 

Pause - besøke utstillere

 TKGA
 

 


 

IMOs klimastrategi

 
 

Sveinung Oftedal
Klima- og miljødepartementet


 

 

 
 

Victor Norman


16.30/17.00

Takk for i dag

 

Tor Eivind Skeiseid
Konferansier


19:30

Festmiddag med underholdning

 
 

 


Torsdag 27. september

09.00-09.05

God morgen

 

Tor Eivind Skeiseid
Konferansier


 

Automagi og nullutslipp

 
 

Maritim næring er i rivende utvikling og Norge er i front. En stor del av verdens LNG drevne fartøy er norske. Norske ferjer går på strøm, krysser fjorden, går til kai av seg selv og snart på hydrogen. Yara skal erstatte 40.000 vogntogturer i året med et autonomt konteiner fartøy. Innen Havbruk ser vi nå store offshorekonstruksjoner der det tidligere var ei mære i fjæra. Vi har invitert noen av næringens spydspisser for å fortelle nærmere om hvor de er i prosessen og hvor veien går videre.

 

Autonome satningsområder for Kongsberg Maritime

 
 

An-Magritt Tinlund Ryste
Kongsberg Maritime


 

Verdens første autonome rederi

 
 

TBN
Massterly


   
 

Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister 


 

Statens vegvesen og ferjer; i forsetet med LNG, elektrisitet og hydrogen

 
 

Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør, Statens vegvesen


 

  11.00

Er vi kompetente?

 
 

Når næringen utvikler seg må vi utvikle oss med den. Har vi den riktige kompetansen for å forstå og bruke nye tekniske løsninger på en trygg måte? Hva skal maskinisten gjøre når forbrenningsmotorer er byttet ut med et batteri? Hva må en navigatør kunne når skipet selv vet best hvor kursen skal settes? Hvilken kompetanse trenger vi om bord og i land for å ivereta sikker drift? I konferansens siste sesjon inviterer vi stemmer fra næring og akademia for å hjelpe oss å sette ord på hva vi må kunne i morgen.

 


 

 Fremtidens maritime kompetanse

 
 

Tine Viveka Westerberg
Prosjektleder, Universitet i Sørøst-Norge


     
  Marte Fanneløb Giskeødegård
Førsteamanuensis, NTNU

13:10-13:15

Avslutning

 
 

Tor Eivind Skeiseid/Olav Akselsen


13:15-14:15

Lunsj og avreise

 
 

 Flybussen går 14.15 fra busstoppet ovnenfor Scandic Maritim


Programmet er under utarbeidelse, endringer kan forekomme.

Til toppen