Utredning teknisk svikt på ferger

  • Publisert: 17.01.2012

Utredning om kontaktskader og grunnstøtinger som følge av teknisk svikt.

Teknisk svikt er identifisert som direkte utløsende årsak i ca. 40 % av kontaktskader og grunnstøtinger Sjøfartsdirektoratet har registrert de siste årene.

Utredningen finner du her.

Til toppen