Sjøfartsdirektoratet har i sin rapport "Fokus på risiko 2015" valgt "Sikker arbeidsplass om bord" som sitt fokusområde for 2015. Årsaken er de mange arbeidsulykkene som kan relateres til risikofylt arbeid.

Last ned sjekklistene i pdf for: