Sikkerhet på hurtigbåter

  • Publisert: 04.07.2013

Rapport om sikkerhet på hurtigbåter, 2012.

Rapporten bygger på resultater fra en spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet og Forskningsrådet i fem norske rederier. Målsettingen for undersøkelsen var å kartlegge forhold som er av betydning for sikkerheten til sjøs, og gjennom dette gi et innspill til en beskrivelse av sikkerhetskulturen i bransjen. Det er dannet et samarbeidsforum mellom hurtigbåtrederiene og Sjøfartsdirektoratet hvor resultatene fra rapporten, og de aktuelle tiltakene blir diskutert og iverksatt.

Undersøkelsen finner du her: Sikkerhet på hurtigbåter

Til toppen