Eldre utredninger

  • Publisert: 20.09.2016

Ved noen alvorlige ulykke har det tidligere vært oppnevnt særskilte granskingskommisjoner.

Ved noen alvorlige ulykke har det tidligere vært oppnevnt særskilte ranskingskommisjoner. Rapportene er utgitt som NOU:

Etter lasteskipet Rocknes forlis i Vatnestraumen ble det nedsatt en intern arbeidsgruppe som vurderte skipstekniske forhold i forbindelse med forliset. Rapport ble avgitt til sjøfartsdirektøren i juni 2004:

 

Til toppen