Piratvirksomhet

Sjøfartsdirektoratet publiserer oppdateringer om piratangrep m.m. på denne siden.

Generell informasjon

På denne siden publiseres det fortløpende oppdateringer om piratangrep, planlagte konvoier etc. Det anbefales at rederier som har skip i disse områdene setter opp et abonnement på oppdateringer som skjer på denne siden.

Bruk av væpnede vakter om bord på norskflaggede skip

Sikkerhetsforskriften har åpning for at det kan benyttes bevæpnede vakter om bord på norsk flaggede skip. Rutiner for hvordan dette skal håndteres er beskrevet i sikkerhetsforskriften, samt at det er utarbeidet en veileder for dette.

Til toppen