Om det ikke er mulig å melde fra på forhånd, skal slik melding sendes så snart som mulig.