Veiledninger

IMO-GUIDANCE - Prepare for and Recover from an Attack.pdf

IMO-GUIDANCE - USE OF PRIVATELY CONTRACTED ARMED SECURITY PERSONNEL.pdf

Provisional guidelines – use of armed guards on board Norwegian ships.pdf

Veiledning Bruk av Væpnede Vakter. 01072011.pdf

Kontaktinformasjon/ansvar

ISPS_ansvarstabell rev.pdf

 

24/7
Beredskapstelefon
Solas XI-2 7.2 + 9.3.1

Nasjonal kontakt Solas
XI-2 13.1

Ansvar for skip
Solas XI- 2,
13.1

Sikkerhetsalarm og observasjoner
Solas XI-2
6.2.1 + 7.2

Ansvar for havner Solas XI-2 13.1

Trussel mot skip
Solas XI-2 7.2

Ankomstmelding Solas XI-2
9.2.1

Vaktleder Sjøfartsdirektoratet 24-timers

tlf.: 52 74 50 00

 

X

 

 

 

 

 

 

Beredskapsvakt
Tlf 52745000
beredskap@sdir.no

 

X

X

 

 

 

 

Hovedredningssentralen på Sola
24-timers tlf.: 51 64 60 00

 

 

 

X

 

X

 

Leif Jansen

Avdelingsdirektør Kystverket

Hovedkontoret Kontor

Tlf.: 22 65 58 20

Mob.: 908 43 873

E-post: leif.jansen@kystverket.no

 

 

 

 

X

 

 

Brevik Trafikksentral

N-3950 Brevik

24-timers tlf.: 35 57 26 10

 

 

 

 

 

 

X