Generell informasjon

På denne siden publiseres det fortløpende oppdateringer om piratangrep, planlagte konvoier osv. Det anbefales at rederier som har skip i disse områdene, setter opp et abonnement på oppdateringer som skjer på denne siden.

Bruk av væpnede vakter om bord på norskflaggede skip

Sikkerhetsforskriften har åpning for at det kan benyttes bevæpnede vakter om bord på norskflaggede skip. Rutiner for hvordan dette skal håndteres, er beskrevet i sikkerhetsforskriften. Det er også utarbeidet en veileder for dette.