ISPS og maritim sikring

Sjøfartsdirektoratet er ansvarlig for ISPS på norskregistrerte skip. Her finner du informasjon om maritim sikring og ISPS.

Til toppen