Leiderane har tekniske feil knytt til manglande fiksering av trinn og manglande sidestøtter. Det er også formelle feil knytt til merking av produktet. Dei tyske styresmaktene omtaler dette som:

-          faulty marking (no number of NB/year)

-          faulty DoC

-          noncompliant with ISO 799:2004 (no step fixtures)

-          noncompliant with IMO Res.A 1045 (one piece construction spreaders)

 

Produktet vert distribuert utan eit spesifikt namn. Det har vore funne med nemningar som:

-          Pilot Ladder DIN/ISO 799/2004 - Typ: C&S L

-          Pilot Ladder C&S L

 

Konklusjonen til  dei tyske marknadstilsynsstyresmaktene er at produkta ikkje oppfyller krava i skipsutstyrsdirektivet 2014/90/EU avsnitt MED/4.49 og kan difor ikkje seljast i EU/EØS eller til skip med EU/EØS flagg. Avgjerda kan ennå ankast.

 

Skipsutstyrsdirektivet gjeld også i Noreg slik at produkta kan heller ikkje seljast i Noreg eller til skip med norsk flagg.

Vedlegg:

Samsvarserklæring

Produktinformasjon