Som følge av en fatal ulykke hvor en fortøyningstrosse røk, gjennomførte Hellenic Bureau for Marine Casualties Investigation (HBMCI) undersøkelser, og fant ut at den aktuelle trossa ikke var det den utga seg for å være.

Den hadde ikke den forventede og angitte bruddstyrken. Leverandøren av trossa hadde mottatt et "test certivicate" angivelig utstedt av DNVGL, noe som ikke var tilfelle.

Se vedlegg her for nærmere beskrivelse fra HBMCI.

Skipsutstyrsdirektivet gjelder også i Norge og på fartøy under norsk flagg, og produktene kan heller ikke benyttes her.