Ytterligere informasjon vil være tilgjengelig i EU-kommisjonens database for farlige produkter, ICSMS.

Sertifikatene gjelder produkter innenfor kategorien MED/1.30 er Lysreflekterende materialer, eksempelvis brukt som refleks på redningsutstyr på skip (livbøyer, redningsvester, flåter etc. ).

Produsenter av redningsmateriell som bruker komponenter med krav om MED/1.30 sertifisering, må verifisere at sine komponenter ikke er rammet av denne forfalskningen. Slike komponenter skal ikke benyttes i produksjonen av MED-sertifisert utstyr, da det ikke kan garanteres at komponentene oppfyller relevante krav - noe som i sin tur kan resultere i produkter som er farlige i bruk eller ikke oppfyller de sikkerhetsstandarder de er ment å gjøre. Dersom produsenter skulle finne forfalskede sertifikater bes de informere Sjøfartsdirektoratet om dette.

Husk at alle MED sertifikaters gyldighet og validitet alltid kan sjekkes i MarED databasen, se www.mared.org

Vedlegg:

Bilder av de falske sertifikatene