Brannmannsbekledning Shanghai Fangzhan Fire Technology type RGF-F2 består ikke test

  • Publisert: 29.08.2018

Brannmannsbekledning (Protective Clothing for fire fighting) av typen RGF-F2 produsert av Shanghai Fangzhan Fire Technology har blitt undersøkt av tyske marketstilsynsmyndigheter (BSH).

Produktet skal oppfylle krav i skipsutstyrsdirektivet MED Annex MED/3.3 om Brannmannsutstyr: vernetøy (tøy for nærkontakt med ild) som viser til teststandardene EN 469:2005 inkl. A1:2006 og AC:2006 eller

Vernetøy for brannmannskap – Reflekterende klær for spesialisert brannbekjempelse: EN 1486:2007 eller Vernetøy for brannmannskap – Vernetøy med reflekterende ytterside: ISO 15538:2001.

Nærmere undersøkelser viser at produktet er testet mot feil standard – aluminiumdrakter kan ikke testes mot EN 469:2005 standarden.

BSH skriver videre:

Basis for the hazard is the extremely high water vapor passage resistance of the suit. This prevents the natural warming of the body by sweating and evaporation on the skin surface. As the body exerts more heat during physical exertion - especially during fire figthing and rescue operations - the limited thermoregulation causes the risk of heat stress and a heat stroke.

BSH har konkludert med at produktet ikke oppfyller skipsutstyrsdirektivets krav, og har derfor fattet vedtak som omfatter salgsforbud og krav om tilbakekalling av produkter som allerede er satt på markedet. Vedtaket kan ennå påklages.

Skipsutstyrsdirektivet gjelder også i Norge og på fartøy under norsk flagg, og produktene kan heller ikke benyttes her.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen