Fotokonkurransen for sjøfolk

 • Publisert: 21.06.2016

Alle sjøfolk påmønstret norske skip inviteres til å delta i den årlige norske og nordiske fotokonkurransen.

Vinnerbildet i den Norske fotokonkurransen for Sjøfolk
Vinnerbildet i den Norske fotokonkurransen for Sjøfolk i 2016
FOTO: Bjarne Hovland

Vinnerne av den norske og nordiske fotokonkurransen 2016 er kåret.

Her kan du lese mer om kåringen av vinnerbildene:

Årets konkurranse

Vi håper du har blitt inspirert etter dette, og husk at vi mottar bilder til 2017-konkurransen gjennom hele året.

Alle typer motiver fra livet til sjøs er velkommen.

Det kan være bilder av fartøy, mennesker, havet, kyst, dyr, livet i havn - kom med dem!

Konkurranseregler

 • Alle sjøfolk påmønstret et norsk/norskeiet skip kan delta med inntil 10 digitale bilder hver. 
 • Hvert bilde må være av høyoppløselig kvalitet (minimum størrelse 3 MB), og helst i JPEG eller jpg format. 
 • Motivet må være hentet fra det maritime miljø - om bord eller i havn, i arbeid eller fritid.
 • Du kan kun sende inn bilder du selv har tatt og som du har opphavs- og fotorett til.
 • Det er fotografens ansvar å sørge for at gjenkjennbare personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.
 • Send med tittel på hvert bilde og litt tilleggsopplysninger om motivet, hvor bildet er tatt, båten du er/var om bord på osv.
 • Ikke legg vannmerker, navn eller dato på selve bildemotivet.
 • Bildene må være høyst et par år gamle og ikke ha vært publisert tidligere.
 • Frist er 31. desember hvert år med kåring i januar påfølgende år.
 • Bidrag sendes som vedlegg pr. e-post til velferden@sdir.no..

Vurdering og konkurransen

Innsendte bidrag deltar først i en egen norsk konkurranse.

Bildene blir vurdert av en jury med profesjonell fagkompetanse innen fotografi, journalistikk og maritim virksomhet.

Det kåres først fem vinnerbilder rangert fra første til femteplass.

Deretter blir ytterligere ti bilder gitt hederlig omtale.

Alle de 15 utvalgte bildene går videre til finalen i den nordiske fotokonkurransen.

Det gis fine premier til de fem vinnerbildene i hver av konkurransene.

Fotodiplom

Alle deltakerne får tilsendt Sjøfartsdirektoratets signerte fotodiplom.

Bruk av bilder fra fotokonkurransen

Sjøfartsdirektoratet forbeholder seg retten til å publisere innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave - i Sjøfartsdirektoratets publikasjoner og ved omtale av fotokonkurransen i andre maritime tidsskrifter.

Der det er praktisk mulig blir bildene kreditert med opphavsperson. Av hensyn til omtale av innsendte bidrag, ønskes fullstendige opplysninger om innsender. Det vil si navn, adresse, telefon, e-postadresse, påmønstret skip og stilling om bord.

Hvordan utvikle dine fotografiske ferdigheter

Interessante fotomotiv burde ikke være noe problem for sjøfolk som ferdes rundt i hele verden. Men å fange motivet best mulig med kameraet er ikke alltid like enkelt. Her har vi samlet noen tips til fotograferingen.

Presentasjon av bilder fra fotokonkurransen 2017

Her kan du se en video med bilder fra fotokonkurransen 2017

Til toppen