Velferdstjenesten

Sjøfartsdirektoratets underavdeling for arbeids- og levevilkår tilbyr ulike velferdstiltak og driver Sjøfartsdirektoratets idrettstjeneste. Velferdsvirksomheten baserer seg på bestemmelsene i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sin konvensjon om sjøfolks arbeids - og levevilkår (MLC).

Til toppen