Velferdstjenesten

Sjøfartsdirektoratets underavdeling for sjøfolk tilbyr ulike velferdstiltak og driver idrettstjenesten. Velferdsvirksomheten baserer seg på den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sin konvensjon om sjøfolks arbeids - og levevilkår (MLC), artikkel IV punkt 4: Alle sjøfolk har rett til velferdstiltak. Bestemmelsene er utdypet i regel 4.4 i konvensjonen.

Til toppen