Registrering av utdanning og kurs

  • Publisert: 10.02.2016
  • Endret: 26.01.2018

Bestått utdanning og kurs skal registreres via altinn

Hvorfor er det et krav å registrere utdanning og kurs elektronisk?

STCW 1978 konvensjonen Regel I/5 punkt 2 slår fast at vi skal sette i verk passende tiltak for å forhindre svindel og annen ulovlig praksis som involverer utstedt sertifikater og påtegninger. Vi ivaretar dette ved elektronisk rapportering av bestått utdanning via altinn. Hvis slik rapportering ikke er gjort og vi får i hende et vitnemål i papirform eller som er scannet, vil vi måtte be utdanningsinstitusjonen om verifikasjon i hvert enkelt tilfelle for å sikre at vi oppfyller STCW konvensjonens krav.

Hvem skal bruke elektronisk registrering av vitnemål og kurs?

Alle skoler og kurssentre som har godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet skal rapportere bestått vitnemål og kurs elektronisk. Ikke bestått utdanning og kurs skal ikke registreres.

Hvilke rettigheter kreves, og hvordan kan jeg få disse?

Du må ha tilgang til rollen "Samferdsel" på vegne av selskapet som du skal rapportere for, når du skal bruke Sjøfartsdirektoratatets elektroniske tjenester. Person som har tilgangsstyring i Altinn på vegne av selskapet kan delegere denne rollen til deg. Se veiledning for "deligering av rettigheter" til høyre på denne siden.

Til toppen